NAČÍTAVAM

LEADA PHOTOSTUDIO

ATELIÉR - FOTENIE RODINY A DETÍ

ATELIÉROVÝ FOTOSET MINI

Fotenie v ateliéri v trvaní 30 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia. Nafotenie jednej témy. V cene je tlač 5 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

ATELIÉROVÝ FOTOSET STREDNÝ

Fotenie v ateliéri v trvaní do 60 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia. Nafotenie dvoch tém. V cene je tlač 10 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

ATELIÉROVÝ FOTOSET VEĽKÝ

Fotenie v ateliéri v trvaní do 90 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia. Nafotenie troch - štyroch tém. V cene je tlač 15 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

MOŽNÉ ROZŠÍRENIE PONÚKANÝCH SETOV

EXPRES - vyhotovenie fotografií podľa zvoleného setu do 7 dní odo dňa doručenia zákazníkom výberaných fotografií

ŠPECIÁLNE TERMÍNY - fotografovanie počas víkendov, štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a mimo pracovnej doby.

DOPLNKOVÉ TLAČENÉ FOTOGRAFIE - priobjednanie tlačených fotografií nad rámec počtu v zakúpenom sete.

EXTERIÉR - FOTENIE RODINY A DETÍ

EXTERIÉROVÝ FOTOSET MALÝ

Fotenie v exteriéri v trvaní do 60 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia. V cene je tlač 10 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

EXTERIÉROVÝ FOTOSET VEĽKÝ

Fotenie v exteriéri v trvaní do 90 minút. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia . V cene je tlač 15 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

FOTOSET EXCLUSIVE

Tématické fotenie v ateliéri kombinované s fotením v exteriéri s použitím vhodných rekvizít. Portrétna fotografia, spoločné fotografie s rodičmi. V cene je tlač 30 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií. V cene úprav je aj tvorba kolorovanej fotografie.

Vhodný set pre viacgeneračné fotenie

MOŽNÉ ROZŠÍRENIE PONÚKANÝCH SETOV

EXPRES - vyhotovenie fotografií podľa zvoleného setu do 7 dní odo dňa doručenia zákazníkom výberaných fotografií

ŠPECIÁLNE TERMÍNY - fotografovanie počas víkendov, štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a mimo pracovnej doby.

DOPLNKOVÉ TLAČENÉ FOTOGRAFIE - priobjednanie tlačených fotografií nad rámec počtu v zakúpenom sete.

BÁBENKÁ - NOVORODENECKÉ FOTENIE

BÁBENKÁ FOTOSET MALÝ

Interiérové fotenie v domácom prostredí v trvaní 60 minút. Portrétna fotografia, detaily, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia s rekvizitami. V cene je tlač 10 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

BÁBENKÁ FOTOSET VEĽKÝ

Interiérové fotenie v domácom prostredí v trvaní 90 minút. Portrétna fotografia, detaily, spoločné fotografie s rodičmi, štylizovaná fotografia s rekvizitami. V cene je tlač 15 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

MOŽNÉ ROZŠÍRENIE PONÚKANÝCH SETOV

EXPRES - vyhotovenie fotografií podľa zvoleného setu do 7 dní odo dňa doručenia zákazníkom výberaných fotografií

ŠPECIÁLNE TERMÍNY - fotografovanie počas víkendov, štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a mimo pracovnej doby.

DOPLNKOVÉ TLAČENÉ FOTOGRAFIE - priobjednanie tlačených fotografií nad rámec počtu v zakúpenom sete.

BRUŠKÁ - TEHOTENSKÉ FOTENIE

TEHUĽKY FOTOSET MALÝ

Ateliérové fotenie. Portrétna fotografia , detaily, v prípade prítomnosti partnera aj spoločné fotografie. Profesionálna retuš – retuš vrások, úprava pleti, zoštíhlenie, tvarovanie postavy. V cene je tlač 10 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

TEHUĽKY FOTOSET VEĽKÝ

Ateliérové alebo exteriérové fotenie. Portrétna fotografia, detaily, v prípade prítomnosti partnera aj spoločné fotografie. Profesionálna retuš – retuš vrások, úprava pleti, zoštíhlenie, tvarovanie postavy. V cene je tlač 15 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

MOŽNÉ ROZŠÍRENIE PONÚKANÝCH SETOV

EXPRES - vyhotovenie fotografií podľa zvoleného setu do 7 dní odo dňa doručenia zákazníkom výberaných fotografií

ŠPECIÁLNE TERMÍNY - fotografovanie počas víkendov, štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a mimo pracovnej doby.

DOPLNKOVÉ TLAČENÉ FOTOGRAFIE - priobjednanie tlačených fotografií nad rámec počtu v zakúpenom sete.

SVADBY - SVADOBNÁ FOTOGRAFIA

SVADOBNÝ FOTOSET MINI

Portrétne fotenie v exteriéri, pripadne v interiéri v trvaní 60-90 minút, portrétna fotografia, spoločné fotografie, detaily. V cene je tlač 20 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s približne 50 fotografiami v základných úpravách.

SVADOBNÝ FOTOSET STREDNÝ

Fotenie v trvaní približne 3 hodín ,obsahujúci kompletný fotoset MINI fotoset a navyše fotenie obradu, gratulácií a spoločných fotografií pred kostolom/MÚ. V cene je tlač 50 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 13x18 a USB kľúč s približne 100 fotografiami v základných úpravách.

SVADOBNÝ FOTOSET VEĽKÝ

Fotenie v trvaní 8 hodín, obsahuje všetky časti malého a stredného fotosetu plus navyše fotenie ďalších častí svadobného dňa. Fotenie odchodu z miesta sobáša, príchodu na miesto oslavy, rozbíjanie taniera pri uvítaní na mieste oslavy, prípitok a prvý tanec a krajanie svadobnej torty.
V cene je tlač 100 vyretušovaných a upravených fotografií vytlačných na rozmer 13x18. USB kľúč s týmito fotografiami plus ďalších približne 300 fotografií v základných úpravách.

GLAMOUR - GLAMOUR, BOOK, AKTY

GLAMOUR FOTOSET MALÝ

Ateliérové fotenie. Styling a profesionálna retuš – retuš vrások, úprava pleti a pokožky celého tela, zoštíhlenie, tvarovanie postavy. V cene je tlač 10 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 20x30 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

GLAMOUR FOTOSET VEĽKÝ

Ateliérové alebo exteriérové fotenie. Styling a profesionálna retuš – retuš vrások, úprava pleti a pokožky celého tela, zoštíhlenie, tvarovanie postavy. V cene je tlač 15 vyretušovaných a upravených fotografií v rozmere 20x30 a USB kľúč s týmito fotografiami na rozmnoženie kópií.

GLAMOUR ALLINCLUSIVE

Exkluzívne fotenie v luxusnom hotelovom apartmáne. Foteniu predchádza kompletná vizáž a úprava vlasov. V cene je 15 výsledných profesionálne zretušovaných fotografií vytlačených na kriedovom papieri v rozmere 20x30, založených v bookovom obale.

MOŽNÉ ROZŠÍRENIE PONÚKANÝCH SETOV

EXPRES - vyhotovenie fotografií podľa zvoleného setu do 7 dní odo dňa doručenia zákazníkom výberaných fotografií

ŠPECIÁLNE TERMÍNY - fotografovanie počas víkendov, štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a mimo pracovnej doby.

DOPLNKOVÉ TLAČENÉ FOTOGRAFIE - priobjednanie tlačených fotografií nad rámec počtu v zakúpenom sete.